Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on 2023.

Onko digitaalisista ratkaisuista hyötyä vanhustenhoidossa?

Kuva
  Onko digitaalisista ratkaisuista hyötyä vanhustenhoidossa? Vanhustenhoidossa on käytössä tai kehitteillä monia digitaalisia ratkaisuja, jotka oikein käytettyinä voivat parantaa vanhusten hyvinvointia, turvallisuutta ja osallisuutta. Etähoito ja -hoiva tarkoittavat sitä, että vanhusten terveyttä ja hyvinvointia seurataan ja tuetaan etäyhteyden avulla, esimerkiksi puhelimen, tabletin tai tietokoneen välityksellä. Etähoito ja -hoiva voivat mahdollistaa vanhusten pidempiaikaisen asumisen omassa kodissaan. Etähoito ja -hoiva voivat myös lisätä vanhusten yhteydenpitoa hoitajiin, omaisiin ja muihin ihmisiin. Robotiikka ja älyteknologia tarkoittavat sitä, että vanhusten arkea ja hoitoa helpotetaan erilaisten robottien ja älylaitteiden avulla. Robotiikka ja älyteknologia voivat esimerkiksi auttaa vanhuksia liikkumaan, nostamaan, muistamaan, kommunikoimaan ja viihtymään. Tulevaisuus näyttää mihin suuntaan kehitys kehittyy. Seuraan mielenkiinnolla.

Vanhustenhoidon henkilöstöongelmia

Kuva
  Vanhustenhoidon henkilöstöongelmia Vanhustenhoidon henkilöstön määrä ja osaaminen ovat jo kauan olleet riittämättömiä suhteessa vanhusten palvelutarpeisiin ja hoivan laatuvaatimuksiin. Vanhustenhoidossa on ollut jatkuvaa hoitajapulaa, joka on johtanut siihen, että hoitajat ovat ylikuormitettuja, uupuneita ja vaihtavat alaa. Henkilöstön vaihtuvuus on myös heikentänyt hoitokulttuuria ja työyhteisön ilmapiiriä. Henkilöstön vaikutusmahdollisuudet työhönsä ovat vähäisiä. Henkilöstö e osallistu riittävästi vanhustenhoidon suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Henkilöstön ääni ja näkemykset eivät tule kuulluiksi ja huomioiduiksi vanhustenhoidon päätöksenteossa ja valvonnassa. Henkilöstön osaamisvaje taas ilmenee ikääntyneiden erityistarpeiden ja sairauksien tuntemuksessa kuten muistisairauksissa, kaatumisissa ja lääkehoidossa. Osaamista tulisi olla enemmän ratkaista vanhusten yksinäisyyden, turvallisuuden ja elämänlaadun kysymyksiä. Riittääkö halua ja kykyä näiden ongel

Kotihoidon ja ympärivuorokautisen vanhushoivan laatu?

Kuva
  Kotihoidon ja ympärivuorokautisen vanhushoivan laatu? Vanhustenhoidon laadun valvonta koskee sekä kotihoitoa että ympärivuorokautista hoivaa. Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että vanhustenhoito on asiakaslähtöistä, turvallista, inhimillistä ja ammattitaitoista. Valvonnan keinoina ovat muun muassa tarkastukset, kantelut, valitukset, raportit, selvitykset, tilastot, mittarit ja indikaattorit. Aluehallintovirastot (AVI) tarkastavat vanhustenhoidon yksiköitä ja palveluntuottajia säännöllisesti ja epäkohtien ilmetessä. AVI:t voivat antaa huomautuksia, määräyksiä, kieltoja tai sakkoja palveluntuottajille, jos ne havaitsevat laiminlyöntejä tai puutteita vanhustenhoidon laadussa. AVI:t myös käsittelevät asiakkaiden ja omaisten tekemiä kanteluita ja valituksia vanhustenhoidon palveluista. Valvira on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, joka ohjaa ja valvoo vanhustenhoidon laatua ja lainmukaisuutta valtakunnallisesti. Valvira antaa ohjeita ja suosituksia vanhus

Hyvinvointialueiden vastuu vanhustenhoidon laadussa? Valvooko kukaan?

Kuva
  Hyvinvointialueiden vastuu vanhustenhoidon laadussa? Valvooko kukaan? Hyvinvointialueet ovat vastuussa vanhustenhoitoon liittyvistä palveluista, kuten kotihoidosta, palveluasumisesta, tehostetusta palveluasumisesta, laitoshoidosta, omaishoidosta, päivätoiminnasta, kuntoutuksesta ja sairaanhoidosta. Hyvinvointialueet myös päättävät, miten ja millä resursseilla vanhustenhoitoa toteutetaan alueellaan. Hyvinvointialueet ovat velvollisia kuitenkin noudattamaan vanhuspalvelulakia, joka säätää ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Vanhuspalvelulain mukaan hyvinvointialueiden on huolehdittava, että vanhustenhoito on asiakaslähtöistä, turvallista, inhimillistä ja ammattitaitoista. Hyvinvointialueiden on myös varmistettava, että vanhustenhoitoon on osoitettu riittävästi henkilöstöä, osaamista, tiloja ja välineitä.   Kuka valvoo, onko näin tehty? Hyvinvointialueet ovat velvollisia valvomaan ja ohjaamaan alueellaan tuotettuja yksityisiä

Mitä tarkoitan vanhustenhoidon harharetkellä

Kuva
  Mitä tarkoitan vanhustenhoidon harharetkellä Minulta on kysytty miksi blogini nimi on ”vanhustenhoidon harharetki”.Termi “harharetki” viittaa eksymiseen, väärään suuntaan menemiseen tai siihen, joka on mennyt pieleen tai ei ole mennyt suunnitelmien mukaan. Harharetkestä voi myös oppia mikäli siihen suhtautuu paneutuvasti ja tutkivasti. Kelläpä ei olisi epäonnistuneita projekteja ja pieleen menneitä suunnitelmia, jotka eivät tuota toivottuja tuloksia. Harharetki parhaimmillaan voisi olla haastava ja epävarma aika, joka voi myös johtaa suurempaan itsetuntemukseen ja kasvuun. Se voi olla tarkoituksellinen prosessi, jossa henkilö, yhteisö tai yhteiskunta kyseenalaistaa tai tutkii omia uskomuksiaan, arvojaan tai elämänkatsomustaan. Vanhustenhoidossa näyttää ettei harharetkistä oikeasti haluta oppia vaan eksytään yhä enemmän. Niillä, joilla on vähän, halutaan ottaa se vähäkin pois. Politiikassa ja yhteiskunnassa on tehty vanhustenhoidonkin suhteen arvovalintoja, joista voidaan s

Ajatuksia vanhuksien oikeusturvasta

Kuva
  Ajatuksia vanhuksien oikeusturvasta Apulaisoikeusasiamies on joutunut tutkimaan, ovatko hyvinvointialueet syrjineet iäkkäitä koronapotilaita rajoittamalla heidän oikeuttaan Paxlovid-lääkkeeseen. Kritiikki on kohdistunut joihinkin sairaanhoitopiireihin lääkeohjeistustoiminnassa jossa on saattanut olla kyse ikärasismista ja epäeettisestä toiminnasta. Lääkkeitä on jopa vanhentunut varastoihin. Tällaiset uutiset eivät vahvista luottamusta yhteiskunnan huolehtimiseen iäkkäistään. Mikä tätä yhteiskuntaa vaivaa? Kuka voikaan ottaa Jumalan oikeudet päättää elämästä ja kuolemasta rajoittaessaan lääkkeiden saamista. Miten joku terveydenhuollon valat vannonut voikaan luulla olevansa pätevä päättämään siitä kenen elämä ja kenen henki on arvokkaampi kuin jonkun toisen?

Yksinäisyys on viheliäinen tunne

Kuva
  Yksinäisyys on viheliäinen tunne Yksinäisyys on todella vakava ja yleinen ongelma vanhusten keskuudessa. Yksinäisyys voi heikentää vanhusten fyysistä ja henkistä hyvinvointia, lisätä sairauksien riskiä ja vähentää elämänlaatua. Yksinäisyys on yksilöllinen ilmiö, johon ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua mutta kasvokkainen vuorovaikutus vanhuksen kanssa voi paljastaa sinulle mikä olisi kullekin oikea ratkaisu lievittää yksinäisyyttä. Vanhenemiseen liittyy usein suuria muutoksia, kuten puolison menetys, oma sairaus tai läheisen sairaus. Nämä muutokset voivat aiheuttaa surua, masennusta, ahdistusta ja yksinäisyyttä. Monet vanhukset asuvat yksin kotona, eivätkä he saa riittävästi sosiaalista tukea. Ei ole ketään, jolle puhua tai jonka kanssa jakaa elämäänsä. Nyky-yhteiskunnassa monet sosiaaliset kontaktit ja palvelut ovat siirtyneet digitaalisiin alustoihin, kuten internetiin, älypuhelimiin ja sosiaaliseen mediaan. Monet vanhukset eivät kuitenkaan osaa käyttää näitä välineitä. Vanh

Miksi vanheneminen pelottaa?

Kuva
  Miksi vanheneminen pelottaa? Pelottaako vanheneminen sinua? Monia ihmisiä itseni mukaan lukien pelottaa vanheneminen, sillä se tuo mukanaan monia muutoksia. Jos saan elää vanhaksi ajan myötä ikääntyminen vaikuttaa fyysiseen ja henkiseen terveyteeni, sosiaalisiin suhteisiini, taloudelliseen tilanteeseeni ja elämänlaatuuni. Vanhenemiseen liittyy suurempi riski sairastua erilaisiin kroonisiin ja vakaviin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin, diabetekseen, syöpään ja dementiaan. En voi hallita sairastumistani mutta voin yrittää elää terveellisesti. Eniten pelkään läheisten menetyksiä ja kuolemaa. Vanheneminen voi vaikuttaa myös kognitiivisiin ja emotionaalisiin kykyihin, kuten muistiin, oppimiseen, keskittymiseen, päätöksentekoon ja mielialaan. Entäpä jos minulle tulee etenevä muistisairaus? En voi hallita siihenkään sairastumista mutta voin nukkua tarpeeksi, syödä terveellisesti, liikkua ja käyttää aivojani. Pelko ei saisi olla niin voimakas, että se estää nauttima

IÄKKÄÄN KANNATTAA SYÖDÄ TERVEELLISESTI

Kuva
  IÄKKÄÄN KANNATTAA SYÖDÄ TERVEELLISESTI Vanhana ja sairaana ruokahalu ei ole entisensä. Silloin terveellisen ruuan syöminen korostuu entisestään. Terveellinen ruoka sisältää runsaasti vitamiineja, kivennäisaineita, antioksidantteja ja kuitua, mutta vähän tyydyttyneitä rasvoja, sokeria ja suolaa. Millaista ruokaa kannattaa syödä? Tutkimuksista tiedetään, että terveellinen ruoka koostuu pääasiassa kasvikunnan tuotteista, kuten vihanneksista, hedelmistä, marjoista, pähkinöistä, siemenistä ja täysjyväviljasta. Lisäksi terveelliseen ruokavalioon kuuluu hyvälaatuisia proteiininlähteitä, kuten kalaa, kanaa, maitotuotteita, papuja ja linssejä. Pehmeät rasvat, kuten oliiviöljy ja avokado, ovat myös tärkeitä terveydelle. Mitä hyötyjä terveellisestä ruuasta on? Terveellinen ruoka voi  parantaa mielialaa, keskittymiskykyä, muistia ja unenlaatua. Terveellinen ruoka antaa elimistölle tarvittavaa energiaa ja suojaravintoaineita. Terveellinen ruoka voi auttaa ehkäisemään monia saira

LISÄÄ YHTEISÖLLISYYTTÄ VANHUSTENHOITOON

Kuva
  LISÄÄ YHTEISÖLLISYYTTÄ VANHUSTENHOITOON Vanhusten toimintakyky voi lisääntyä sosiaalisten suhteiden kautta. Mitä aiemmin ja varhemmin vanhus tulee autetuksi yhteisön jäsenenä, sitä vähemmän palveluita tarvitaan. Varsinaiset hoivapalvelut voivat tällöin siirtyä paljon myöhäisempään vaiheeseen. Iäkkäät ihmiset siirtyvät yleensä ensin kotihoidon asiakkaiksi. Omakotitaloissa asujat kokevat monesti talon ja sen pihan ylläpidon hankalaksi. Asumisessa tulisi olla päivittäisen elämän vaatimat tilat olla esteettömällä sisäänkäynnillä. Myös erilaiset älyratkaisut ja puheohjautuvat toiminnot voisivat auttaa kuten automatisoitu lämmitys ja turvalaitteet. Lattiamateriaali kylpyhuoneessa ei saisi olla liukas märkänäkään. Jotta arjen asioiden hoitaminen onnistuisi, olisi palveluiden oltava lähellä. Kun asuminen omassa asunnossa ei enää luonnistu yhteisöllistä asumista olisi oltava tarjolla paljon nykyistä enemmän. Siirtyminen yhteisöön Omalle ja puolisoni kohdalle haluan miettiä sella

TEKNOLOGIASTA JA TEKOÄLYSTÄ HYÖTYÄ VANHUKSILLE

Kuva
  TEKNOLOGIASTA JA TEKOÄLYSTÄ HYÖTYÄ VANHUKSILLE Kansallisen ikäohjelman vuoteen 2030 yhtenä tavoitteena on nostaa esille ikäteknologian kehittämistä ja hyödyntämistä. Ikäteknologiaa on kehitetty jo kauan mutta sen hyödyntäminen hyvinvointialueilla on vielä alkutekijöissään. Alueiden henkilöstö ei tunne vielä teknologiaa riittävästi saati sitten alueen asukkaat. Kaikkein iäkkäimmät käyttävät yleensä vähiten digitaalisia palveluita ja ikäteknologiaa. TEKNOLOGIAN JA TEKOÄLYN MAHDOLLISUUDET Ikäteknologialla on tulevaisuudessa monia mahdollisuuksia vanhustenhoidossa. Teknologia voi auttaa parantamaan vanhusten elämänlaatua ja hyvinvointia monin eri tavoin. Teknologiaa ja tekoälyä voidaan hyödyntää monin tavoin vanhustyössä, kuten kotihoidossa, ympärivuorokautisessa hoidossa ja erilaisissa siirtymävaiheissa vanhuspalveluiden kesken. Älykäs teknologia voi muistuttaa lääkkeiden ottamista, seurata ruokailutottumuksia ja tarjota turvallisuutta kotona. Esimerkiksi älykkäät kotijärjest

Veronalennuksia politiikassa muttei panostusta vanhustenhoitoon

Kuva
  Veronalennuksia politiikassa muttei panostusta vanhustenhoitoon Vanhustenhoidon kriisi on vakava ongelma, joka on herättänyt viime aikoina yllättävän vähän keskustelua Suomessa. Vaikka veronalennukset ja vanhustenhoito ovat erillisiä asioita, on ymmärrettävää ihmetellä, miksi rahaa löytyy toiseen tarkoitukseen, mutta ei vanhustenhoitoon. Vanhustenhoidon kriisitila näyttää vain jatkuvan ja jatkuvan Vanhustenhoidon ongelmat ovat moninaisia ja pitkäaikaisia. Ympärivuorokautisessa vanhustenhoidossa on ilmennyt vakavia ongelmia, ja korjaavien toimien olisi puututtava näiden ongelmien syihin. Eikä kotihoitoonkaan saada resursseja. Suomessa vanhustenhoidon laatuun vaikuttavat monet tekijät, kuten riittämätön henkilöstömitoitus, heikko hoitajien saatavuus ja vaikea työtilanne. Tilanne on johtanut paljolti hoitohenkilökunnan uupumiseen ja vaihtuvuuteen. Lisäksi päivystysten toimintaa on vaikeuttanut esimerkiksi se, ettei ympärivuorokautisessa vanhustenhoidossa ole riittävästi paikkoja, jol

Hyvinvointia lemmikkisuhteesta sekä vanhuksille että lemmikeille

Kuva
  Hyvinvointia lemmikkisuhteesta sekä vanhuksille että lemmikeille Lemmikkieläimet tuovat vanhuksen elämään iloa, lohtua ja merkitystä. Lemmikkieläimen omistaminen voi myös parantaa vanhuksen fyysistä ja psyykkistä terveyttä, sillä se lisää liikuntaa, vähentää stressiä ja yksinäisyyttä, ja edistää sosiaalista vuorovaikutusta. Lemmikkieläimet voivat olla erityisen hyödyllisiä muistisairaille vanhuksille, sillä ne voivat auttaa heitä muistamaan menneitä tapahtumia, luomaan rutiineja ja säilyttämään identiteettiään. Millä edellytyksin suhde on hyvinvoiva? Lemmikkieläimen ja vanhuksen suhde on kuitenkin molempien hyvinvointia edistävä vain, jos se perustuu vastavuoroisuuteen, kunnioitukseen ja huolenpitoon. Lemmikkieläimen omistaminen vaatii myös vastuuta, sitoutumista ja taloudellisia resursseja. Vanhuksen tulee ottaa huomioon lemmikkieläimen tarpeet, kuten ruokinta, liikunta, lepo, terveys, turvallisuus ja virikkeet. Seuraavat ehdot on hyvä täyttää: Van

Hyvinvointialueet vain kiristävät vanhusten kotihoitoon pääsyä

Kuva
Hyvinvointialueet vain kiristävät vanhusten kotihoitoon pääsyä THLn mukaan kotihoidon käyntimäärät ovat Suomessa laskussa, vaikka vanhusten määrä kasvaa. Monet alueet ovat viime vuosina kiristänyt kotihoitoon pääsyn kriteereitä. Mielestäni hyvinvointialueista puhuminen on kosmeettinen muutos "muka" hyvinvoinnista vaikka pahoinvointi lisääntyy palveluja leikattaessa ja heikennettäessä. Isoissa kaupungeissa tilanne on pahin. Voidaan sanoa että koko vanhustenhoito mukaan lukien kotihoito on kriisiytynyt. Noudatetaanko lakia? Lain mukaan hyvinvointialueiden on tuotettava säännöllistä ja tilapäistä kotihoitoa ja kirjata tarpeelliset asiat hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Laiminlyönnit ja valitukset tulevat kasvamaan. Päättäjien ja virkamiesten tulisi paneutua asiaan sen ansaitsemalla vakavuudella mutta toissijaiset asiat näyttävät olevan tärkeämpiä. Hyviä kokeiluja ja luovia ratkaisuja tarvitaan. Kotisairaalan toimintaa kannattaa kehittää muiden mukana. Kannattaa käyt

Mitä sopeutuminen oikeastaan on?

Kuva
  Mitä s opeutuminen oikeastaan on? Elämä on jatkuvaa muutosta, ja meidän on ajoittain mukauduttava uusiin tilanteisiin, ympäristöihin ja haasteisiin. Tämä taito on nimeltään sopeutuminen. Vanhana sopeutuminen on kykyä venyttää mieltä vastaanottamaan elämän muutoksia ilman liiallista vastustusta. Sopeutuminen ei tarkoita sitä, että heittäytyy tuulen vietäväksi ja luopuu omista arvoista. Se on pikemminkin tasapainottelua jatkuvuuden ja muutoksen välillä. Kyse on siitä, kuinka voimme säilyttää oman identiteettimme ja perusarvomme samalla kun pystymme mukautumaan uusiin tilanteisiin ja ympäristöihin. Joustava mieli ei jää jumiin kauaksi aikaa menneisyyteen tai tulevaisuuden huoliin, vaan elää tässä hetkessä. Oppimisen p rosessi Sopeutuminen on myös oppimisen prosessi. Oppiminen vaatii avointa mieltä ja valmiutta ottaa vastaan uutta tietoa ja kokemuksia. Uusissa tilanteissa herää pelkoa, epävarmuutta tai pettymystä. On tärkeää tunnistaa ja hyväksyä nämä tunteet. Sopeutuminen vaatii

Elämänmuutoksen yllätyksestä juuri eläkkeelle siirryttyä

Kuva
  Elämänmuuto k s en yllätyksestä juuri e läkkeelle siirryttyä Elämää ei voi suunnitella tarkasti kun vanhenee. Moni meistä unelmoi terveestä ja energisestä eläkkeestä, jolloin voimme nauttia harrastuksista, matkustelusta ja vapaa-ajan viettämisestä läheistemme kanssa. Mutta elämässä voi tapahtua odottamattomia käännekohtia, kuten vakava sairastuminen. Sairastuminen Äkkiä oloa ei tunnekaan terveeksi. Viimein uskaltautuu ja varaa ajan lääkäriin Lääkärin diagnoosi on kylmä suihku – vakava sairaus vaatii hoitoa ja sopeutumista aivan erilaiseen elämänrytmiin. Tunteiden v uoristorata ja pettymys Aluksi tunteet ovat ristiriitaisia. Pettymys, epävarmuus ja suru sekoittuivat pettämättömään päättäväisyyteen ja haluun selviytyä. Elämän uudelleenarviointi on välttämätöntä. Vakavan sairauden keskellä oppii arvostamaan pieniä jokapäiväisiä asioita ja ihmissuhteita. Mahdollisuuksia? Elämä ei suju suunnitellusti, mutta se voi edelleen olla täynnä mahdollisuuksia. Vanhan ihmisen viisa

Ihanteellinen ihmisen vanheneminen

Kuva
  Ihanteellinen ihmisen vanheneminen Oletko miettinyt omalla kohdallasi miten haluat vanheta? Ihanteellinen ihmisen vanheneminen on monimutkainen ja yksilöllinen asia, johon vaikuttavat sekä fyysiset että psyykkiset ja sosiaaliset tekijät. Tässä omia mietteitäni. Hyvä terveys, sosiaalinen elämä ja toimintakyky Ihanteellinen vanheneminen liittyy toiveissani hyvään terveyteen ja toimintakykyyn. Toivon että minulla riittää fyysinen ja psyykkinen kyky osallistua päivittäisiin aktiviteetteihin, harrastuksiin ja sosiaaliseen elämään. Toivon voivani osallistua ystävien, perheen ja yhteisön tapahtumiin. Säännöllinen liikunta ja terveellinen ruokavalio ovat tärkeitä osia ihanteellista vanhenemista. Rakastan golfia ja toivon voivani pelata sitä hyvin vanhana. Perhe Toivottavasti perheeni pysyy koossa. Se on minulle se tärkein voimanlähde. Tyytyväisyys ja oppiminen Toivon pystyväni olemaan tyytyväinen elämääni ja kokemaan mielenrauhaa. Haluan jatkaa oppimista joka edistää ai

Verkostotyö vanhustenhoidon siirtymävaiheissa

Kuva
  Verkostotyö vanhustenhoidon siirtymävaiheissa Vanhustenhoidon siirtymävaiheet, kuten sairaalasta kotiutuminen tai hoitopaikan vaihto, ovat erityisen haastavia ja kriittisiä hetkiä vanhusten hoidossa.  Liian usein siirtymävaiheet sujuvat huonosti. Toimiva verkostotyö auttaa tässä. Kaikki osapuolet kartalla Siirtymävaiheissa on tärkeää, että kaikki osapuolet, kuten sairaalat, kotihoito, lääkärit ja omaiset, ovat tietoisia vanhuksen hoitosuunnitelmasta ja hoitoon liittyvistä tarpeista. Selkeiden hoitosuunnitelmien ja tiedonkulun varmistaminen takaa, että kaikki toimijat tietävät, mitä on sovittu ja millaista hoitoa vanhus tarvitsee. Siirtymävaiheissa tulisi järjestää koordinoidut tapaamiset kaikkien hoitoon osallistuvien tahojen välillä. Tällaiset tapaamiset antavat mahdollisuuden jakaa tietoa, selvittää hoitosuunnitelmaa ja ratkaista mahdollisia haasteita yhdessä. Hyvä olla koordinoija Siirtymävastaavan tai koordinaattorin nimittäminen voisi helpottaa siirtymävaiheita ja edistä

Ystävyydestä ja vuorovaikutuksesta hauraan vanhuksen kanssa

Kuva
  Ystävyydestä ja v uorovaikutuksesta hauraan vanhuksen kanssa Onneksi hauraallekin vanhukselle löytyy erilaisia tapoja kokea vuorovaikutusta ja yhteyttä ympäröivään maailmaan. Nämä neuvot on tarkoitettu ystävätoimintaan! Ystävyyden ja vuorovaikutuksen moninaiset tavat Kehomme kaipaa kosketusta ja liikettä, ja tämä tarve vain kasvaa iän myötä. Fyysinen vuorovaikutus voi tulla esille silittelynä tai vaikkapa yhteisinä kävelylenkkeinä käsi kädessä. Henki sessä ja sosiaali sessa vuorovaikutu ksessa esimerkiksi uppoudutaan esimerkiksi keskusteluun. Se pitää mielen aktiivisena. Sosiaalinen vuorovaikutus tarjoaa mahdollisuuden olla osa yhteisöä, jossa jaamme kokemuksia ja tarinoita toisten ihmisten kanssa. Yhteiset hetket ja keskustelut luovat siteitä ja luovat tunnetta siitä, että kuulumme yhteen. Tunteiden jakaminen ja ymmärtäminen ovat ihmisen perustarpeita. Emotionaalinen vuorovaikutus voi tapahtua syvällisissä keskusteluissa tai pelkästään läsnäolon kautta. Ymmärtävät katsee

Miksi verkostotyö on niin vaikeaa vanhustenhoidossa?

Kuva
  Miksi verkostotyö on niin vaikeaa vanhustenhoidossa? Vanhustenhoito edellyttää monialaista lähestymistapaa ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä, jotta voidaan taata ikäihmisille laadukas ja kokonaisvaltainen hoito ja tuki. Tämän yhteistyön toteuttaminen käytännössä on kuitenkin osoittautunut haastavaksi monille vanhustenhoidon johdossa oleville ja myös työntekijöille. Verkostotyö edellyttää vahvaa tahtotilaa kokonaisnäkemykseen vanhusasiakkaista ja verkostojohtamista sekä verkosto-osaamisen kehittämistä. Paljon haasteita Vanhustenhoitoon osallistuu usein useita eri toimijoita ja organisaatioita, kuten hoitokoteja, kotihoitopalveluita, sairaaloita ja sosiaalipalveluita. Tämä monimutkainen organisaatiorakenne voi johtaa siihen, että vastuu- ja työnjakoa ei aina ole selkeästi määritelty, mikä hankaloittaa tiedonkulua ja päätöksentekoa. Lisäksi eri organisaatioiden käytännöt ja toimintatavat voivat vaihdella, mikä vaikeuttaa yhteisen näkemyksen ja tavoitteiden saavuttamista. V

Verkosto-osaaminen vanhustenhoidossa: Yhteistyöllä parempaa huolenpitoa

Kuva
  Verkosto-osaaminen vanhustenhoidossa: Yhteistyöllä parempaa huolenpitoa Verkosto-osaaminen on keskeinen tekijä ikääntyneiden hyvinvoinnin ja laadukkaan hoidon edistämisessä. Verkosto-osaaminen vanhustenhoidossa viittaa kykyyn toimia ja työskennellä erilaisten yhteistyötahojen kanssa ikääntyneiden hyvinvoinnin ja hoidon parantamiseksi. Vanhustenhoidossa verkostoituminen on laajempaa kuin pelkästään organisaatioiden välinen yhteistyö – se sisältää myös yhteydenpidon muihin ammattilaisiin, vapaaehtoisiin, perheenjäseniin sekä itse vanhuksiin. Miksi verkosto-osaaminen on tärkeää vanhustenhoidossa? Verkostoituminen mahdollistaa eri ammattilaisten, kuten lääkäreiden, hoitajien, sosiaalityöntekijöiden ja fysioterapeuttien yhteistyön vanhuksen parhaaksi. Jokaisella ammattilaisella on oma asiantuntemuksensa, ja kun tiedot ja kokemus yhdistetään, saavutetaan kattavampi ja kokonaisvaltaisempi näkemys vanhuksen tarpeista. Hyvin toimiva verkosto ja sen tehokas yhteistyö tuottavat paremp

Verkostotyö vanhusten kotihoidossa - Yhteisöllisyyttä ja tukea arkeen

Kuva
  Verkostotyö vanhusten kotihoidossa - Yhteisöllisyyttä ja tukea arkeen Vanhusten kotihoito on tärkeä osa yhteiskuntaamme, ja sen kehittämiseen panostaminen on ensiarvoisen tärkeää, kun otetaan huomioon väestön ikääntyminen. Verkostotyöllä tarkoitetaan tässä yhteydessä erilaisten toimijoiden, kuten omaisten, naapureiden, vapaaehtoisten, ja ammattilaisten, välistä yhteistyötä vanhusten hyvinvoinnin edistämiseksi. Verkostotyöllä pyritään tukemaan kotona asuvia ikäihmisiä heidän arjessaan. Tavoitteena on luoda laaja verkosto, joka tarjoaa heille apua, tukea ja mahdollisuuksia osallistua yhteisölliseen toimintaan. Verkostotyössä omaiset ja läheiset ovat keskeisessä roolissa, mutta myös ammattilaisten, vapaaehtoisten ja naapureiden panos on korvaamaton. Myös ammattilaisten keskinäinen verkostotyö on olennaista. Sairaanhoidon ja kotihoitajien yhteistyö on välttämätöntä, jotta hoidoilla olisi jatkuvuutta ja esimerkiksi kaatumisista pääsisi toipumaan oikeanlaisen tuen ja kuntoutuksen avulla

Etsivä vanhustyö: Huolenpitoa ja yhteisöllisyyttä ikääntyneille

Kuva
  Etsivä vanhustyö: Huolenpitoa ja yhteisöllisyyttä ikääntyneille Etsivä vanhustyö on verkostotyön lähestymistapa, jossa etsivät työntekijät, vapaaehtoiset tai ammattilaiset lähtevät aktiivisesti liikkeelle yhteisössä tavoittaakseen ja auttaakseen vanhuksia, jotka saattavat olla eristyksissä, yksinäisiä tai tarvitsevat apua mutta eivät saa sitä. Tavoitteena on löytää ne vanhukset, jotka ovat jääneet palvelujen ulkopuolelle ja tarjota heille apua sekä luoda yhteyksiä muihin ihmisiin ja palveluihin. Miten etsivä vanhustyö toteutetaan? Etsivän vanhustyön tekijöillä tulee olla hyvä tuntemus ympäröivästä yhteisöstä ja sen ikääntyneistä asukkaista. He voivat esimerkiksi tehdä yhteistyötä paikallisten järjestöjen, seurakuntien ja terveyskeskusten kanssa saadakseen tietoa haavoittuvassa asemassa olevista vanhuksista. Etsivä vanhustyö alkaa usein koti- ja lähikäynneillä, joissa pyritään luomaan luottamuksellinen suhde vanhukseen. Tämä mahdollistaa sen, että vanhus voi avoimesti kertoa omist

Iäkkäiden ja lasten välinen vuorovaikutus

Kuva
  Iäkkäiden ja lasten välinen vuorovaikutus Vanhusten ja lasten välillä voi olla erityinen yhteys, joka muodostaa arvokkaan osan molempien elämää . Vuorovaikutus on avain rikastuttavaan elämään. Iäkkäät ihmiset ovat eläneet pitkän elämän, johon mahtuu monenlaisia kokemuksia, tarinoita ja oppitunteja. Heillä on valtava määrä viisautta ja tietoa jaettavanaan. Lapset puolestaan ovat uteliaita ja avoimia maailmalle. Näiden kahden sukupolven kohtaaminen mahdollistaa tiedon ja kokemusten siirtymisen eteenpäin ja luo ainutlaatuisia hetkiä, jotka jäävät mieleen ikuisiksi ajoiksi. Molemminpuolinen vuorovaikutus ja ilo Iäkkäiden ja lasten välinen vuorovaikutus on erityisen merkityksellistä lapsen kehitykselle. Se antaa lapsille mahdollisuuden oppia uusia taitoja ja arvoja, joita voi olla vaikea opettaa pelkästään koulun penkillä. Isovanhemmat tai muut iäkkäät sukulaiset voivat tarjota lapsille emotionaalista tukea, lohtua ja turvaa. Toisaalta iäkkäät ihmiset saavat lasten seurasta paljo

Tiedätkö keitä taloyhtiössäsi tai asumisyhteisössäsi asuu?

Kuva
  Tiedätkö keitä taloyhtiössäsi tai asumisyhteisössäsi asuu? Nykyajan yhteiskunnassa näyttää siltä, että naapuruuden yhteisöllisyys on heikentynyt huomattavasti. Monilla alueilla iäkkäät ihmiset jäävät yksin. Tämä herättää kysymyksen siitä, miksi ihmiset nykyään eivät välitä naapureistaan. Helppo vastaus asiaan on modernin elämäntyylin hektisyys. Ihmiset ovat kiireisiä työn, perhe-elämän ja muiden velvollisuuksien kanssa. Aikataulujen täyttyessä ei jää aikaa tai energiaa välittää naapureista, erityisesti vanhuksista, jotka saattavat tarvita enemmän huomiota ja apua. Toinen merkittävä tekijä on teknologian kehitys. Digitaalisen aikakauden myötä ihmisten sosiaaliset suhteet ovat muuttuneet. Monet viettävät enemmän aikaa älypuhelinten ja tietokoneiden äärellä kuin vuorovaikutuksessa kasvotusten naapuriensa kanssa. Tämä etäisyys voi luoda tuntemattomuutta naapurien välille ja vähentää halua auttaa toisiaan. Kolmanneksi kulttuurissamme painotetaan liikaa oman edun tavoittelua ja henk

Sairaus ja yksinäisyys

Kuva
Sairaus ja yksinäisyys Yhä useammat iäkkäät ovat yksinäisiä. Eräs lähimmäiseni on monisairas yksinäinen syöpäpotilas jonka syöpä on uusiutunut. Yksin hän kuunteli huonot uutiset ja yksin meni niiden kanssa kotiinsa. Miten me lähimmäiset voisimme auttaa ja tarjota apua yksinäisyyteen, fyysiseen sekä psyykkiseen kuormitukseen? Yksinkertaisesti olemalla läsnä ja tarjoamalla käytännön apua. Verkosto potilaan auttamiseen kannattaisi aina luoda. Miten verkosto voisi toimia? Verkoston luominen Terveyden ja sosiaalitoimen ammattilaisten, omaisten naapureiden ja vapaaehtoisten tulisi yhdessä muodostaa verkosto, joka tarjoaa henkilökohtaista tukea. Tällainen verkosto voi auttaa esimerkiksi kodinhoidossa, ruoanlaitossa, lääkkeiden hankkimisessa ja kuljetuksissa lääkärin tapaamisiin. Psykososiaalinen tuki Monisairaat syöpäpotilaat tarvitsevat vahvaa psykososiaalista tukea. Tämä voi sisältää keskustelua, vertaistukea, psykologista ja hengellistä apua. Terveydenhuollon ammattilais

Elämän iloa ja harrastuksia hauraalle ja heikolle vanhukselle tuen avulla

Kuva
  Elämän iloa ja harrastuksia hauraalle ja heikolle vanhukselle tuen avulla Hauraus ja fyysinen heikkous eivät saisi olla esteitä nauttia elämästä ja harjoittaa mielenkiintoisia harrastuksia. Monet vanhukset kokevat, että ikääntyminen tuo mukanaan rajoituksia ja luopumista. Hauraus ja korkea ikä ei saa tarkoittaa sitä, että harrastukset ja aktiivinen elämä olisivat lopullisesti menneet. Tuella ja sopeutetuilla aktiviteeteilla vanhukset voivat löytää iloa ja merkitystä elämäänsä, ylläpitää henkistä hyvinvointiaan sekä pysyä osallistuvina. Kirjallisuus ja vanhukset Kirjoista voi nauttia aina! Vaikka näkö- tai kognitiiviset ja fyysiset rajoitukset saattavat hankaloittaa perinteisen kirjan lukemista, äänikirjojen ansiosta vanhuksetkin voivat edelleen nauttia tarinoista ja kirjallisuudesta. Äänikirjat stimuloivat mieltä. Sosiaalinen kanssakäyminen ja yhteisölliset aktiviteetit ovat erittäin tärkeitä kaikille vanhuksille. Jos käyt lähipiirisi vanhuksen luona, lue hänelle kirjaa tai

SALAKAVALA IKÄSYRJINTÄ

Kuva
  SALAKAVALA IKÄSYRJINTÄ Nyky-yhteiskunnassa ikäsyrjintä on valitettavan yleinen ongelma. Ikääntyvät ihmiset joutuvat kohtaamaan monia haasteita ja esteitä arjessaan. Ikäsyrjintä vaikuttaa kielteisesti iäkkäiden ihmisten elämään ja aiheuttaa heille epäoikeudenmukaisuutta. Kulttuurinen asenne vahvistaa syrjintää Ikäsyrjinnän juuret juontavat syvälle kulttuuriseen asenteeseen, joka näkee ikääntymisen usein negatiivisena ilmiönä. Ikääntyvät ihmiset saatetaan leimata heikkoina, kuormittavina tai vanhentuneina, mikä johtaa ennakkoluuloihin ja syrjiviin asenteisiin. Tämän seurauksena monet iäkkäät ihmiset kokevat tulleensa syrjityiksi työelämässä, terveydenhuollossa, asumisessa ja yleisessä palveluissa. Työelämässä ikäsyrjintä on erityisen näkyvää. Vaikka iäkkäillä ihmisillä olisi vankkaa kokemusta, asiantuntemusta ja ammattitaitoa, he saattavat silti jäädä työttömiksi tai kohdata vaikeuksia työllistyä. Terveydenhuollossa ikäsyrjintä näkyy esimerkiksi hoidon laiminlyöntinä tai v

Lisää ammattihenkilöstöä vanhustenhoitoon - Keinoja kasvavaan tarpeeseen

Kuva
  Lisää ammattihenkilöstöä vanhustenhoitoon -  Keinoja kasvavaan tarpeeseen Yksi keskeinen vanhusten hoidon haaste tässä on riittävän ammattihenkilöstön saatavuus.  Tässä ehdotan muutamia keinoja vanhustenhuollon työntekijöiden saamiseksi: Koulutusmahdollisuuksien laajentaminen: Yksi tapa lisätä ammattihenkilöstöä vanhustenhoitoon on tarjota laajemmat koulutusmahdollisuudet alalle hakeville. Koulutusohjelmien määrää ja kapasiteettia voidaan lisätä, jolloin enemmän henkilöitä voi hakeutua hoitoalan ammatteihin. Lisäksi koulutuksessa tulisi korostaa vanhustenhoitoon erikoistumista ja tarjota kannustimia, kuten stipendejä, opintotukea tai palkallista harjoittelua, houkutellaksemme lisää opiskelijoita alalle. Rekrytointikampanjat ja markkinointi: On tärkeää tehdä vanhustenhoitotyötä tunnetuksi houkuttelevana ja merkityksellisenä ammattina. Rekrytointikampanjat ja markkinointi voivat lisätä kiinnostusta alaa kohtaan ja houkutella uusia ammattilaisia. Tämä voi tapahtua esi

Vanhusten yksinäisyys on traaginen ongelma

Kuva
  Vanhusten yksinäisyys on traaginen ongelma Yksinäisyys on yksi suurimmista haasteista, joita monet vanhukset kohtaavat. Se voi vaikuttaa heidän fyysiseen, henkiseen ja emotionaaliseen hyvinvointiinsa merkittävästi. Yksinisyys ilmenee iäkkäillä: Sosiaalinen eristäytyminen: Vanhukset voivat kokea sosiaalista eristäytymistä, joka johtuu rajoitetusta tai puuttuvasta sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Heillä voi olla vähemmän mahdollisuuksia osallistua yhteisöllisiin tapahtumiin, harrastuksiin tai tapaamisiin ystävien kanssa. Sosiaalisen verkoston kaventuminen voi johtua esimerkiksi liikkumisen haasteista, läheisten tai ystävien menetyksestä tai perheenjäsenten asumisesta kaukana. Tunne hylätyksi tulemisesta: Yksinäisyys voi synnyttää tunteen hylätyksi tulemisesta. Vanhukset voivat kokea, että heidän läheisensä, yhteisönsä tai yhteiskunta eivät välitä heistä riittävästi. Tämä tunne voi aiheuttaa surua, masennusta ja heikentää heidän itsetuntoaan. Emotionaalinen eris

Mitä yhteiskunnalla on tarjota vähävaraisille vanhuksille?

Kuva
  Mitä yhteiskunnalla on tarjota vähävaraisille vanhuksille? Vanhustenhuoltoon liittyvät haasteet ovat moninaisia, ja erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota vähävaraisiin ja huonokuntoisiin vanhuksiin, joilla ei ole omaisia tai riittävää tukea lähipiiristä. Nämä vanhukset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, ja heidän tarpeidensa huomioiminen vaatii yhteiskunnallista ja poliittista sitoutumista. Kauniit puheet ja säästöpaineet ovat pahassa ristiriidassa. Vähävaraiset huonokuntoiset vanhukset tarvitsevat erityistä huolenpitoa ja tukea arjessaan. Poliitikkojen vastuu tässä tilanteessa on suuri, sillä heillä on valta ja resurssit vaikuttaa vanhustenhuollon politiikkaan ja varmistaa, että kaikki vanhukset saavat tarvitsemansa avun ja tuen, riippumatta taloudellisesta tilanteestaan tai omaisten läsnäolosta. Yksi tärkeä keino vähävaraisten huonokuntoisten vanhusten tukemiseksi on tarjota riittävät ja laadukkaat kotihoitopalvelut. Tähän tulisi tarjota taloudellista apua ja tukea. Use

Vanhusten omaishoidon haasteet

  Vanhusten omaishoidon haasteet Melkein kaikki joutuvat tai pääsevät omaishoitajiksi jossain kohtaa joko vanhemmilleen tai puolisolleen. Vanhusten omaishoito on tärkeä ja arvokas tapa tukea ikääntyneitä ihmisiä heidän arjessaan. Se tarjoaa mahdollisuuden läheisilleen huolehtia heistä kotiympäristössä ja antaa heille mahdollisuuden pysyä tutussa ympäristössään. Omaishoito kuitenkin tuo mukanaan myös monia haasteita, jotka on tärkeää tunnistaa ja käsitellä. Yksi suurimmista haasteista on omaishoitajan kuormitus. Omaishoitajat usein omistavat suuren osan ajastaan ja energiastaan hoidettavansa tarpeisiin, mikä voi johtaa uupumukseen ja omien tarpeiden laiminlyöntiin. Monet omaishoitajat joutuvat tasapainoilemaan työn, perhe-elämän ja hoitotehtävien välillä, mikä voi aiheuttaa stressiä ja psyykkistä kuormitusta. Omaishoitajan tulisi olla tietoinen omista rajoistaan ja hakea apua tarvittaessa, jotta heidän oma hyvinvointinsa ei vaarannu. Toinen merkittävä haaste on taloudellinen tilann

Hauraan vanhuksen ihmisarvoisen elämän hinta - Paljon enemmän kuin euromäärä

Kuva
   Hauraan vanhuksen ihmisarvoisen elämän hinta - Paljon enemmän kuin euromäärä Ihmisarvoinen elämä on jokaisen yksilön perusoikeus, ja se pätee myös vanhukseen. Suomessa tutkijat ovat määritelleet yli 1500 euron kuukausittainen summa, joka sisältää perustarpeet ja pienen lomabudjetin ja joka kuvastaa yleistä ihmisarvoisen elämän hintaa yksittäiselle ihmiselle. Mutta mitä tämä tarkoittaa hauraan vanhuksen kohdalla?  Fyysisen hyvinvoinnin tukeminen: Ihmisarvoisen elämän hinta hauraan vanhuksen kohdalla sisältää tarpeet, kuten terveellisen ravinnon, asianmukaisen lääkityksen, lääkärin tarkastukset ja hoitoon pääsyn. Lisäksi se sisältää kodin turvallisuuden, esteettömyyden ja tarvittavan avun päivittäisissä toiminnoissa, kuten peseytymisessä ja pukeutumisessa. Sosiaalisen osallisuuden tukeminen: Ihmisarvoisen elämän hinta vanhuksella sisältää myös mahdollisuuden osallistua yhteisölliseen toimintaan ja pitää yllä sosiaalisia suhteita. Se voi tarkoittaa esimerkiksi päiväkesk

Säästöjä vanhusten hoidossa? Tehokkaampaa hoitoa ja resurssien käyttöä

  Säästöjä vanhusten hoidossa? Tehokkaampaa hoitoa ja resurssien käyttöä Säästöjä tavoitellessa vanhusten hyvinvointi ja hoidon laatu eivät saa kärsiä entisestään. On olemassa tutkimustietoon perustuen joitain toimenpiteitä, jotka voivat auttaa saavuttamaan säästöjä vanhusten hoidossa samalla parantaen hoitotyön tehokkuutta ja resurssien käyttöä. Ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen: Panostaminen ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ja terveyden edistämiseen voi vähentää pitkäaikaissairauksia ja komplikaatioita vanhuksilla. Säännölliset terveystarkastukset, rokotukset, ravitsemukselliset ohjeistukset ja liikunnan tukeminen ovat esimerkkejä toimenpiteistä, jotka voivat vähentää sairaalahoitojen ja pitkäaikaishoidon tarvetta. Kotona asumisen tuki: Panostaminen kotona asumisen tukeen voi olla kustannustehokkaampaa kuin laitospohjainen hoito. Kotihoito, kotipalvelut, matalan kynnyksen kuntoutus ja teknologiset ratkaisut, kuten etämonitorointi, voivat auttaa vanhuksia pysy

Ideaalinen hoivakotihoito hauraille vanhuksille: Tutkimuksen valossa

  Ideaalinen hoivakotihoito hauraille vanhuksille: Tutkimuksen valossa Miten hoivakodit voivat tarjota ideaalista hoitoa hauraille vanhuksille ja edistää heidän hyvinvointiaan?  Hoivakodin laadukkaan hoidon pitäisi sisältää ainakin seuraavat: Yksilöllisyys ja kunnioitus: Tutkimukset korostavat yksilöllisyyden ja kunnioituksen merkitystä hoivakotihoitotilanteissa. Ideaalisessa hoivakodissa jokainen vanhus nähdään yksilönä, jonka tarpeet, toiveet ja mieltymykset otetaan huomioon. Hoitohenkilöstö kunnioittaa jokaisen vanhuksen arvokkuutta ja kohtelee heitä empaattisesti ja tasavertaisesti. Ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö: Ideaalisessa hoivakodissa on riittävästi pätevää henkilöstöä, jolla on tarvittavat taidot ja osaaminen hauraiden vanhusten hoitamiseen. Tutkimukset osoittavat, että hyvä hoitohenkilöstö-vanhus-suhde edistää vanhusten hyvinvointia ja luo turvallisen ilmapiirin. Henkilöstön tulisi myös jatkuvasti kehittää osaamistaan ja pysyä ajan tasalla uusimmista hoitokäytännöis

Mitä iäkkäät odottavat palveluiltaan tutkimuksen valossa

Kuva
 Mitä iäkkäät odottavat palveluiltaan tutkimuksen valossa Jotta vanhuspalveluja voidaan kehittää ja parantaa, on tärkeää kuunnella ja ymmärtää vanhojen ihmisten omia kokemuksia. Yhteenvetoa iäkkäiden palvelutarpeista Itsemääräämisoikeus ja osallisuus: Tutkimukset osoittavat, että vanhat ihmiset korostavat itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden tärkeyttä vanhuspalveluissa. He haluavat olla aktiivisesti mukana päätöksenteossa ja vaikuttaa omiin hoito- ja palvelusuunnitelmiinsa. Vanhukset arvostavat mahdollisuutta ilmaista omat toiveensa ja tarpeensa sekä saada tietoa vaihtoehdoista. Kokemus osallisuudesta ja itsemääräämisoikeudesta vahvistaa vanhusten arvokkuutta ja itsenäisyyttä. Laadukas vuorovaikutus ja kohtaaminen: Vanhukset painottavat laadukasta vuorovaikutusta ja kohtaamista hoitohenkilöstön kanssa. Tutkimukset osoittavat, että ystävällinen ja empaattinen kohtaaminen lisää vanhusten luottamusta ja hyvinvointia. Vanhukset arvostavat, että heitä kuunnellaan, heidän tarpeisii