Etsivä vanhustyö: Huolenpitoa ja yhteisöllisyyttä ikääntyneille

 


Etsivä vanhustyö: Huolenpitoa ja yhteisöllisyyttä ikääntyneille

Etsivä vanhustyö on verkostotyön lähestymistapa, jossa etsivät työntekijät, vapaaehtoiset tai ammattilaiset lähtevät aktiivisesti liikkeelle yhteisössä tavoittaakseen ja auttaakseen vanhuksia, jotka saattavat olla eristyksissä, yksinäisiä tai tarvitsevat apua mutta eivät saa sitä. Tavoitteena on löytää ne vanhukset, jotka ovat jääneet palvelujen ulkopuolelle ja tarjota heille apua sekä luoda yhteyksiä muihin ihmisiin ja palveluihin.


Miten etsivä vanhustyö toteutetaan?

Etsivän vanhustyön tekijöillä tulee olla hyvä tuntemus ympäröivästä yhteisöstä ja sen ikääntyneistä asukkaista. He voivat esimerkiksi tehdä yhteistyötä paikallisten järjestöjen, seurakuntien ja terveyskeskusten kanssa saadakseen tietoa haavoittuvassa asemassa olevista vanhuksista.

Etsivä vanhustyö alkaa usein koti- ja lähikäynneillä, joissa pyritään luomaan luottamuksellinen suhde vanhukseen. Tämä mahdollistaa sen, että vanhus voi avoimesti kertoa omista tarpeistaan ja huolenaiheistaan.

Etsivä vanhustyö pyrkii myös luomaan yhteisöllisyyttä ja sosiaalista verkostoa vanhuksen ympärille. Tämä voi tapahtua esimerkiksi ryhmätoiminnan, retkien tai vertaistukiryhmien kautta.


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Keneltä voimme peräänkuuluttaa vastuullisuutta hoidon saamiseksi?

Onko digitaalisista ratkaisuista hyötyä vanhustenhoidossa?

Mielen hyvinvointia