TEKNOLOGIASTA JA TEKOÄLYSTÄ HYÖTYÄ VANHUKSILLE

 


TEKNOLOGIASTA JA TEKOÄLYSTÄ HYÖTYÄ VANHUKSILLE

Kansallisen ikäohjelman vuoteen 2030 yhtenä tavoitteena on nostaa esille ikäteknologian kehittämistä ja hyödyntämistä. Ikäteknologiaa on kehitetty jo kauan mutta sen hyödyntäminen hyvinvointialueilla on vielä alkutekijöissään. Alueiden henkilöstö ei tunne vielä teknologiaa riittävästi saati sitten alueen asukkaat. Kaikkein iäkkäimmät käyttävät yleensä vähiten digitaalisia palveluita ja ikäteknologiaa.


TEKNOLOGIAN JA TEKOÄLYN MAHDOLLISUUDET

Ikäteknologialla on tulevaisuudessa monia mahdollisuuksia vanhustenhoidossa. Teknologia voi auttaa parantamaan vanhusten elämänlaatua ja hyvinvointia monin eri tavoin.

Teknologiaa ja tekoälyä voidaan hyödyntää monin tavoin vanhustyössä, kuten kotihoidossa, ympärivuorokautisessa hoidossa ja erilaisissa siirtymävaiheissa vanhuspalveluiden kesken. Älykäs teknologia voi muistuttaa lääkkeiden ottamista, seurata ruokailutottumuksia ja tarjota turvallisuutta kotona. Esimerkiksi älykkäät kotijärjestelmät voisivat seurata vanhuksen hyvinvointia ja hälyttää apua tarvittaessa. Iäkkäiden käyttämillä älyrannekkeilla tai -sormuksilla voitaisiin kotihoidossa välittää kotihoidon järjestelmään tietoa kunkin aktiivisuudesta ja hyvinvoinnista. Älykkäät rannekkeet voisivat seurata sykettä, verenpainetta ja muita terveyteen liittyviä tietoja. Älykkäät rollaattorit puolestaan voisivat tarjota iäkkäälle tasapainotukea ja esteiden havaitsemista. Järjestelmistä saatavan tiedon avulla kotihoito voi muodostaa tilannekuvaa ja seurata muutoksia. Tekoälyn avulla voidaan koota yksittäisen iäkkään tiedot eri järjestelmistä ja kaikki hoitoon osallistuvat voivat nähdä iäkkään voinnissa tapahtuneet muutokset yhdestä paikasta.


MILLOIN HYÖDYT NÄKYVÄT

Arvelisin vasta oma ikäluokkani oikeasti hyötyvän tästä. Eettisyys ja tietosuojan pysyminen sekä turvallisuus käytössä tulee varmistaa. Teknologia ei koskaan saa korvata kasvokkaisuutta vanhustenhoidossa.


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Keneltä voimme peräänkuuluttaa vastuullisuutta hoidon saamiseksi?

Onko digitaalisista ratkaisuista hyötyä vanhustenhoidossa?

Mielen hyvinvointia