Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on marraskuu, 2023.

Mitä tarkoitan vanhustenhoidon harharetkellä

Kuva
  Mitä tarkoitan vanhustenhoidon harharetkellä Minulta on kysytty miksi blogini nimi on ”vanhustenhoidon harharetki”.Termi “harharetki” viittaa eksymiseen, väärään suuntaan menemiseen tai siihen, joka on mennyt pieleen tai ei ole mennyt suunnitelmien mukaan. Harharetkestä voi myös oppia mikäli siihen suhtautuu paneutuvasti ja tutkivasti. Kelläpä ei olisi epäonnistuneita projekteja ja pieleen menneitä suunnitelmia, jotka eivät tuota toivottuja tuloksia. Harharetki parhaimmillaan voisi olla haastava ja epävarma aika, joka voi myös johtaa suurempaan itsetuntemukseen ja kasvuun. Se voi olla tarkoituksellinen prosessi, jossa henkilö, yhteisö tai yhteiskunta kyseenalaistaa tai tutkii omia uskomuksiaan, arvojaan tai elämänkatsomustaan. Vanhustenhoidossa näyttää ettei harharetkistä oikeasti haluta oppia vaan eksytään yhä enemmän. Niillä, joilla on vähän, halutaan ottaa se vähäkin pois. Politiikassa ja yhteiskunnassa on tehty vanhustenhoidonkin suhteen arvovalintoja, joista voidaan s

Ajatuksia vanhuksien oikeusturvasta

Kuva
  Ajatuksia vanhuksien oikeusturvasta Apulaisoikeusasiamies on joutunut tutkimaan, ovatko hyvinvointialueet syrjineet iäkkäitä koronapotilaita rajoittamalla heidän oikeuttaan Paxlovid-lääkkeeseen. Kritiikki on kohdistunut joihinkin sairaanhoitopiireihin lääkeohjeistustoiminnassa jossa on saattanut olla kyse ikärasismista ja epäeettisestä toiminnasta. Lääkkeitä on jopa vanhentunut varastoihin. Tällaiset uutiset eivät vahvista luottamusta yhteiskunnan huolehtimiseen iäkkäistään. Mikä tätä yhteiskuntaa vaivaa? Kuka voikaan ottaa Jumalan oikeudet päättää elämästä ja kuolemasta rajoittaessaan lääkkeiden saamista. Miten joku terveydenhuollon valat vannonut voikaan luulla olevansa pätevä päättämään siitä kenen elämä ja kenen henki on arvokkaampi kuin jonkun toisen?

Yksinäisyys on viheliäinen tunne

Kuva
  Yksinäisyys on viheliäinen tunne Yksinäisyys on todella vakava ja yleinen ongelma vanhusten keskuudessa. Yksinäisyys voi heikentää vanhusten fyysistä ja henkistä hyvinvointia, lisätä sairauksien riskiä ja vähentää elämänlaatua. Yksinäisyys on yksilöllinen ilmiö, johon ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua mutta kasvokkainen vuorovaikutus vanhuksen kanssa voi paljastaa sinulle mikä olisi kullekin oikea ratkaisu lievittää yksinäisyyttä. Vanhenemiseen liittyy usein suuria muutoksia, kuten puolison menetys, oma sairaus tai läheisen sairaus. Nämä muutokset voivat aiheuttaa surua, masennusta, ahdistusta ja yksinäisyyttä. Monet vanhukset asuvat yksin kotona, eivätkä he saa riittävästi sosiaalista tukea. Ei ole ketään, jolle puhua tai jonka kanssa jakaa elämäänsä. Nyky-yhteiskunnassa monet sosiaaliset kontaktit ja palvelut ovat siirtyneet digitaalisiin alustoihin, kuten internetiin, älypuhelimiin ja sosiaaliseen mediaan. Monet vanhukset eivät kuitenkaan osaa käyttää näitä välineitä. Vanh

Miksi vanheneminen pelottaa?

Kuva
  Miksi vanheneminen pelottaa? Pelottaako vanheneminen sinua? Monia ihmisiä itseni mukaan lukien pelottaa vanheneminen, sillä se tuo mukanaan monia muutoksia. Jos saan elää vanhaksi ajan myötä ikääntyminen vaikuttaa fyysiseen ja henkiseen terveyteeni, sosiaalisiin suhteisiini, taloudelliseen tilanteeseeni ja elämänlaatuuni. Vanhenemiseen liittyy suurempi riski sairastua erilaisiin kroonisiin ja vakaviin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin, diabetekseen, syöpään ja dementiaan. En voi hallita sairastumistani mutta voin yrittää elää terveellisesti. Eniten pelkään läheisten menetyksiä ja kuolemaa. Vanheneminen voi vaikuttaa myös kognitiivisiin ja emotionaalisiin kykyihin, kuten muistiin, oppimiseen, keskittymiseen, päätöksentekoon ja mielialaan. Entäpä jos minulle tulee etenevä muistisairaus? En voi hallita siihenkään sairastumista mutta voin nukkua tarpeeksi, syödä terveellisesti, liikkua ja käyttää aivojani. Pelko ei saisi olla niin voimakas, että se estää nauttima