Yksinäisyys on viheliäinen tunne

 
Yksinäisyys on viheliäinen tunne

Yksinäisyys on todella vakava ja yleinen ongelma vanhusten keskuudessa. Yksinäisyys voi heikentää vanhusten fyysistä ja henkistä hyvinvointia, lisätä sairauksien riskiä ja vähentää elämänlaatua. Yksinäisyys on yksilöllinen ilmiö, johon ei ole olemassa yhtä oikeaa ratkaisua mutta kasvokkainen vuorovaikutus vanhuksen kanssa voi paljastaa sinulle mikä olisi kullekin oikea ratkaisu lievittää yksinäisyyttä.

Vanhenemiseen liittyy usein suuria muutoksia, kuten puolison menetys, oma sairaus tai läheisen sairaus. Nämä muutokset voivat aiheuttaa surua, masennusta, ahdistusta ja yksinäisyyttä.

Monet vanhukset asuvat yksin kotona, eivätkä he saa riittävästi sosiaalista tukea. Ei ole ketään, jolle puhua tai jonka kanssa jakaa elämäänsä. Nyky-yhteiskunnassa monet sosiaaliset kontaktit ja palvelut ovat siirtyneet digitaalisiin alustoihin, kuten internetiin, älypuhelimiin ja sosiaaliseen mediaan. Monet vanhukset eivät kuitenkaan osaa käyttää näitä välineitä.

Vanhuksille tulisi järjestää nykyistä paljon enemmän erilaisia ryhmätoimintoja, kuten kerhoja, retkiä, harrastuksia tai vapaaehtoistyötä, joissa he voivat tavata muita ihmisiä. Vanhuksille tulisi tarjota mahdollisuuksia oppia ja käyttää digitaalisia välineitä ja palveluita. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi laitteiden lainauspalveluita tai tuettua käyttöä.
Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Keneltä voimme peräänkuuluttaa vastuullisuutta hoidon saamiseksi?

Onko digitaalisista ratkaisuista hyötyä vanhustenhoidossa?

Mielen hyvinvointia