Kotihoidon ja ympärivuorokautisen vanhushoivan laatu?

 
Kotihoidon ja ympärivuorokautisen vanhushoivan laatu?


Vanhustenhoidon laadun valvonta koskee sekä kotihoitoa että ympärivuorokautista hoivaa. Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että vanhustenhoito on asiakaslähtöistä, turvallista, inhimillistä ja ammattitaitoista. Valvonnan keinoina ovat muun muassa tarkastukset, kantelut, valitukset, raportit, selvitykset, tilastot, mittarit ja indikaattorit.


Aluehallintovirastot (AVI) tarkastavat vanhustenhoidon yksiköitä ja palveluntuottajia säännöllisesti ja epäkohtien ilmetessä. AVI:t voivat antaa huomautuksia, määräyksiä, kieltoja tai sakkoja palveluntuottajille, jos ne havaitsevat laiminlyöntejä tai puutteita vanhustenhoidon laadussa. AVI:t myös käsittelevät asiakkaiden ja omaisten tekemiä kanteluita ja valituksia vanhustenhoidon palveluista.

Valvira on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, joka ohjaa ja valvoo vanhustenhoidon laatua ja lainmukaisuutta valtakunnallisesti. Valvira antaa ohjeita ja suosituksia vanhustenhoidon laadun parantamiseksi ja yhtenäistämiseksi.

Valvonnassa puutteita on havaittu henkilöstön määrässä, osaamisessa ja työhyvinvoinnissa sekä vanhusten hoidon laadussa, turvallisuudessa ja ravitsemuksessa.

Vanhustenhoidon laadun valvonta on olemassa, mutta se ei ole ollut riittävää tai tehokasta estämään tai korjaamaan vanhustenhoidon ongelmia. Ei ole pystytty tarkastamaan kaikkia vanhustenhoidon yksiköitä ja palveluntuottajia kattavasti, eikä puuttumaan epäkohtiin nopeasti. Valvonnan kriteerit ja mittarit ovat olleet puutteellisia tai epäselviä.


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Keneltä voimme peräänkuuluttaa vastuullisuutta hoidon saamiseksi?

Onko digitaalisista ratkaisuista hyötyä vanhustenhoidossa?

Mielen hyvinvointia