Verkostotyö vanhustenhoidon siirtymävaiheissa

 


Verkostotyö vanhustenhoidon siirtymävaiheissaVanhustenhoidon siirtymävaiheet, kuten sairaalasta kotiutuminen tai hoitopaikan vaihto, ovat erityisen haastavia ja kriittisiä hetkiä vanhusten hoidossa.  Liian usein siirtymävaiheet sujuvat huonosti. Toimiva verkostotyö auttaa tässä.


Kaikki osapuolet kartalla

Siirtymävaiheissa on tärkeää, että kaikki osapuolet, kuten sairaalat, kotihoito, lääkärit ja omaiset, ovat tietoisia vanhuksen hoitosuunnitelmasta ja hoitoon liittyvistä tarpeista. Selkeiden hoitosuunnitelmien ja tiedonkulun varmistaminen takaa, että kaikki toimijat tietävät, mitä on sovittu ja millaista hoitoa vanhus tarvitsee.

Siirtymävaiheissa tulisi järjestää koordinoidut tapaamiset kaikkien hoitoon osallistuvien tahojen välillä. Tällaiset tapaamiset antavat mahdollisuuden jakaa tietoa, selvittää hoitosuunnitelmaa ja ratkaista mahdollisia haasteita yhdessä.


Hyvä olla koordinoija

Siirtymävastaavan tai koordinaattorin nimittäminen voisi helpottaa siirtymävaiheita ja edistää verkostotyötä. Tämä henkilö vastaisi siitä, että kaikki tarvittavat toimenpiteet toteutetaan sujuvasti ja tiedonkulku toimii kaikkien osapuolten välillä.Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Keneltä voimme peräänkuuluttaa vastuullisuutta hoidon saamiseksi?

Onko digitaalisista ratkaisuista hyötyä vanhustenhoidossa?

Mielen hyvinvointia