Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on helmikuu, 2024.

Masennuksesta

Kuva
  Masennuksesta Masennus on mielenterveyden häiriö, joka voi aiheuttaa monia haittoja ja riskejä. Masennus voi heikentää elämänlaatua, toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia. Masennus voi myös lisätä itsetuhoisten ajatusten ja tekojen todennäköisyyttä. Masennus ei ole pelkästään alakuloa. Sei voi myös lisätä iäkkään riskiä sairastua erilaisiin fyysisiin ja psyykkisiin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin, diabetekseen, masennukseen tai ahdistuneisuuteen. Masennus on siis vaarallista, mutta se on myös hoidettavissa. Masennuksesta voi siis parantua, ja siihen on tarjolla apua ja tukea. Autathan läheisiäsi!

Mitä on stressi ja mitä se voi aiheuttaa iäkkäälle?

Kuva
  Mitä on stressi ja mitä se voi aiheuttaa iäkkäälle? Stressi on tila, jossa ihmisen voimavarat ovat koetuksella tai ylittyvät. Stressi voi olla lyhytaikaista tai pitkäaikaista, ja se voi vaikuttaa sekä mielen että kehon hyvinvointiin. Iäkkäälle stressi voi olla erityisen haitallista, sillä vanhetessa aistitoiminnot hidastuvat ja herkkyys stressille kasvaa. Stressi voi heikentää iäkkään toimintakykyä, muistia, keskittymistä ja unen laatua. Stressi voi jopa kiihdyttää biologista vanhenemista ja solujen ennenaikaista vanhenemista. Iäkkään stressin syitä voivat olla esimerkiksi elämänmuutokset tai menetykset. Pidäthän huolta iäkkäistä ympärilläsi!

VANHUSTEN MIELEN HYVINVOINNISTA

Kuva
  VANHUSTEN MIELEN HYVINVOINNISTA Vanhusten mielen hyvinvoinnissa tulisi huomioida monia asioita, jotka vaikuttavat heidän toimintakykyynsä ja terveyteensä. Fyysinen hyvinvointi ja terveys ovat perusta vanhusten mielenhyvinvoinnille. Näihin tekijöihin tulisi puuttua ajoissa ja tarjota vanhuksille sopivaa tukea ja hoitoa. Mielen hyvinvoinnin edistäminen on tärkeää kaikissa ikävaiheissa, mutta erityisesti vanhuudessa, jolloin elämässä voi olla monia muutoksia, menetyksiä ja haasteita. Läheiseni vakava sairaus aiheutti koko loppuelämän ajoittaista masennusta vaikka hän oli elämänhaluinen ja halusi sinnikkäästi toipua. Vanhuksen pitäisi aina voida hyväksyä itsensä sellaisena kuin on, arvostaa elämänkokemustaan, ja toimii omien arvojensa mukaisesti vaikka sairaanakin. Ihmissuhteet ja yhteisöllisyys t uovat vanhusten elämään rakkautta, läheisyyttä, tukea ja osallisuutta. Toisten seura, kuunteleminen, jakaminen ja kosketus ovat kaikki hyviä mielen hyvi

Mielen hyvinvoinnin esteitä

Kuva
  Mielen hyvinvoinnin esteitä Mielen hyvinvoinnin esteet voivat olla sisäisiä tai ulkoisia, yksilöllisiä tai yhteisöllisiä, tilapäisiä tai pysyviä. Mielen hyvinvoinnin esteet voivat vaikuttaa eri tavoin eri ihmisiin ja eri elämänvaiheissa. Paha mieli on ikävä tunne. Stressi on yleinen mielen hyvinvoinnin este, joka voi johtua esimerkiksi elämänmuutoksista. Stressi kuormittaa mieltä ja kehoa ja voi aiheuttaa ahdistusta ja unettomuutta. Traumaattiset kokemukset ovat vakavia mielen hyvinvoinnin esteitä, jotka voivat jättää syviä jälkiä psyykeen. Tällaisia ovat väkivalta, hyväksikäyttö, sodat tai luonnonkatastrofit. Yksinäisyys on yksi yleisimmistä ja vakavimmista mielen hyvinvoinnin esteistä- Yksinäisyys tarkoittaa sitä, että ihminen kokee olevansa eristetty ja hylätty. Yksinäisyys voi johtua esimerkiksi ihmissuhteiden puutteesta tai menetyksistä. Mielen sairaudet vaativat ammattilaisten apua ja hoitoa. Mielen sairaudet voivat vaikuttaa ihmisen ajatteluun, tunteisiin,