Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on maaliskuu, 2024.

Ympärivuorokautisten vanhushoivan hinnoista

Kuva
      Ympärivuorokautisten vanhushoivan hinnoista On uutisoitu etteivät suuret hoiva-alan ketjut Attendo, Esperi Care ja Mehiläinen ole olleet tyytyväisiä kaikkien hyvinvointialueiden tarjoamiin hintoihin ympärivuorokautisesta hoivasta. Ne irtisanoivat sopimuksia voidakseen neuvotella hinnat uusiksi. Yksi hoivavuorokausi voi lähennellä 200 euroa. Jätit näyttävät pystyvän määräämään korkeat hinnat koska hyvinvointialueilla ei ole vaihtoehtoja. Tavallinen kansalainen kysyy miten tällainen tilanne on päässyt syntymään ja voiko se edes olla mahdollista. Millaisia toimia on tehty aiemmin jottei vaihtoehtoja enää ole? Ja hallitus aikoo säästää lisää vanhushoivasta. Haloo? 

Vauvat ja vaarit toispaikkakuntalaisina pois terveyskeskuksista?

Kuva
  Vauvat ja vaarit toispaikkakuntalaisina pois terveyskeskuksista? Uutisissa on kerrottu esimerkiksi vauvan tapauksesta terveyskeskuksesta pois lähettämisestä koska vauva ei ollut paikkakuntalainen. Uskomatonta mutta totta. Miten käy terveyspalvelujen saannin tulevaisuudessa mökkipaikkakunnilla. Käännytetäänkö sairastuneet pois koska varsinainen kotipaikka on muualla? Eikö lääkärinaikaa saa? Entä jos ei ole päivystystä? Terveyspalvelut rapautuvat eikä asia näytä olevan päättäjien käsissä millään tavoin. Monet vanhat ihmiset viettävät mökeillänsä paljon aikaa. Terveyspalveluiden saanti mökkipaikkakunnalla on tärkeää heille.

Mielen hyvinvointia

Kuva
  Mielen hyvinvointia Ihmissuhteet ja rakkaus lienee tärkein mielen hyvinvointia edistävä asia. Toisten seura, kuunteleminen, jakaminen ja kosketus ovat kaikille elollisille tärkeitä. Osallistuminen yhteisöihin yhteenkuuluvuuden kokemuksia. Mahdollisuus tehdä asioita, joista saa iloa kuten liikuntaa, musiikkia tai luonnossa kulkemista. Muiden auttaminen lisää mielen hyvinvointia, esimerkiksi vapaaehtoistyö tai mikä tahansa avuksi oleminen. Välitäthän omastasi ja läheisten mielestä!

PERUSOIKEUKSISTA

Kuva
  PERUSOIKEUKSISTA Kansalaisten perusoikeudet Suomessa ovat perustavanlaatuisia, kaikille ihmisille yhdenvertaisesti kuuluvia oikeuksia, jotka on turvattu Suomen perustuslaissa. Perusoikeudet koskevat muun muassa henkilökohtaista vapautta ja koskemattomuutta, oikeutta sosiaaliturvaan sekä oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin. Perusoikeudet turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden ja yksilönvapauden ja oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa. Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Suomen perustuslaki takaa kansalaisten oikeuden riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvalli