SALAKAVALA IKÄSYRJINTÄ

 


SALAKAVALA IKÄSYRJINTÄ


Nyky-yhteiskunnassa ikäsyrjintä on valitettavan yleinen ongelma. Ikääntyvät ihmiset joutuvat kohtaamaan monia haasteita ja esteitä arjessaan. Ikäsyrjintä vaikuttaa kielteisesti iäkkäiden ihmisten elämään ja aiheuttaa heille epäoikeudenmukaisuutta.


Kulttuurinen asenne vahvistaa syrjintää

Ikäsyrjinnän juuret juontavat syvälle kulttuuriseen asenteeseen, joka näkee ikääntymisen usein negatiivisena ilmiönä. Ikääntyvät ihmiset saatetaan leimata heikkoina, kuormittavina tai vanhentuneina, mikä johtaa ennakkoluuloihin ja syrjiviin asenteisiin. Tämän seurauksena monet iäkkäät ihmiset kokevat tulleensa syrjityiksi työelämässä, terveydenhuollossa, asumisessa ja yleisessä palveluissa.

Työelämässä ikäsyrjintä on erityisen näkyvää. Vaikka iäkkäillä ihmisillä olisi vankkaa kokemusta, asiantuntemusta ja ammattitaitoa, he saattavat silti jäädä työttömiksi tai kohdata vaikeuksia työllistyä.

Terveydenhuollossa ikäsyrjintä näkyy esimerkiksi hoidon laiminlyöntinä tai vähättelynä. Iäkkäiden ihmisten vaivoja saatetaan helposti ohittaa normaaleina ikääntymisen merkkeinä, mikä voi johtaa vakavien sairauksien myöhäiseen diagnosointiin ja hoidon viivästymiseen. Tämä vaikuttaa negatiivisesti iäkkäiden ihmisten elämänlaatuun ja terveyteen.

Asuntopolitiikassa esimerkiksi esteettömät asunnot ja julkiset tilat ovat usein vähissä, mikä vaikeuttaa iäkkäiden ihmisten liikkumista ja osallistumista yhteiskunnalliseen elämään.

Ikäsyrjintään puuttuminen vaatii asenteisiin vaikuttamisen ohella myös tehokkaampia sanktioita niille, jotka harjoittavat syrjintää. Nykyinen massiivisten säästöjen ja kustannusten hillinnän politiikka sosiaali- ja terveydenhuollossa on pelottavaa ikääntyvässä yhteiskunnassamme.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Keneltä voimme peräänkuuluttaa vastuullisuutta hoidon saamiseksi?

Onko digitaalisista ratkaisuista hyötyä vanhustenhoidossa?

Mielen hyvinvointia