Sairaus ja yksinäisyysSairaus ja yksinäisyysYhä useammat iäkkäät ovat yksinäisiä. Eräs lähimmäiseni on monisairas yksinäinen syöpäpotilas jonka syöpä on uusiutunut. Yksin hän kuunteli huonot uutiset ja yksin meni niiden kanssa kotiinsa. Miten me lähimmäiset voisimme auttaa ja tarjota apua yksinäisyyteen, fyysiseen sekä psyykkiseen kuormitukseen? Yksinkertaisesti olemalla läsnä ja tarjoamalla käytännön apua.

Verkosto potilaan auttamiseen kannattaisi aina luoda. Miten verkosto voisi toimia?Verkoston luominen

Terveyden ja sosiaalitoimen ammattilaisten, omaisten naapureiden ja vapaaehtoisten tulisi yhdessä muodostaa verkosto, joka tarjoaa henkilökohtaista tukea. Tällainen verkosto voi auttaa esimerkiksi kodinhoidossa, ruoanlaitossa, lääkkeiden hankkimisessa ja kuljetuksissa lääkärin tapaamisiin.Psykososiaalinen tuki

Monisairaat syöpäpotilaat tarvitsevat vahvaa psykososiaalista tukea. Tämä voi sisältää keskustelua, vertaistukea, psykologista ja hengellistä apua. Terveydenhuollon ammattilaisten tulisi olla herkkiä tunnistamaan potilaan psyykkiset tarpeet ja ohjata heidät tarvittaessa sopivien tukipalveluiden piiriin. Esimerkiksi syöpäpotilaiden tukiryhmät voivat tarjota vertaistukea ja mahdollisuuden jakaa kokemuksia samankaltaisten ihmisten kanssa.Tiedon jakaminen ja opastus

Terveydenhuollon ammattilaisten tulisi ottaa aikaa potilaan kanssa ja varmistaa, että he ymmärtävät diagnoosin, hoitovaihtoehdot ja mahdolliset sivuvaikutukset. Potilaille tulisi myös tarjota selkeitä ohjeita itsehoidosta, jotta he voisivat osallistua aktiivisesti oman terveytensä hoitoon.Taloudellinen tuki

Monisairaiden yksinasuvien syöpäpotilaiden taloudellinen tilanne voi olla haastava. Terveydenhuollon ammattilaisten tulisi auttaa potilaita löytämään taloudellisia tukia
Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Keneltä voimme peräänkuuluttaa vastuullisuutta hoidon saamiseksi?

Onko digitaalisista ratkaisuista hyötyä vanhustenhoidossa?