Veronalennuksia politiikassa muttei panostusta vanhustenhoitoon

 


Veronalennuksia politiikassa muttei panostusta vanhustenhoitoon

Vanhustenhoidon kriisi on vakava ongelma, joka on herättänyt viime aikoina yllättävän vähän keskustelua Suomessa. Vaikka veronalennukset ja vanhustenhoito ovat erillisiä asioita, on ymmärrettävää ihmetellä, miksi rahaa löytyy toiseen tarkoitukseen, mutta ei vanhustenhoitoon.


Vanhustenhoidon kriisitila näyttää vain jatkuvan ja jatkuvan

Vanhustenhoidon ongelmat ovat moninaisia ja pitkäaikaisia. Ympärivuorokautisessa vanhustenhoidossa on ilmennyt vakavia ongelmia, ja korjaavien toimien olisi puututtava näiden ongelmien syihin. Eikä kotihoitoonkaan saada resursseja.

Suomessa vanhustenhoidon laatuun vaikuttavat monet tekijät, kuten riittämätön henkilöstömitoitus, heikko hoitajien saatavuus ja vaikea työtilanne. Tilanne on johtanut paljolti hoitohenkilökunnan uupumiseen ja vaihtuvuuteen. Lisäksi päivystysten toimintaa on vaikeuttanut esimerkiksi se, ettei ympärivuorokautisessa vanhustenhoidossa ole riittävästi paikkoja, jolloin päivystyksiin päätyvät iäkkäät eivät pääse eteenpäin jatkohoitopaikkaan.

Rahaa löytyy vain siihen mitä pidetään tärkeänä.


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Keneltä voimme peräänkuuluttaa vastuullisuutta hoidon saamiseksi?

Onko digitaalisista ratkaisuista hyötyä vanhustenhoidossa?

Mielen hyvinvointia