Tekstit

Näytetään blogitekstit, joiden ajankohta on heinäkuu, 2023.

Etsivä vanhustyö: Huolenpitoa ja yhteisöllisyyttä ikääntyneille

Kuva
  Etsivä vanhustyö: Huolenpitoa ja yhteisöllisyyttä ikääntyneille Etsivä vanhustyö on verkostotyön lähestymistapa, jossa etsivät työntekijät, vapaaehtoiset tai ammattilaiset lähtevät aktiivisesti liikkeelle yhteisössä tavoittaakseen ja auttaakseen vanhuksia, jotka saattavat olla eristyksissä, yksinäisiä tai tarvitsevat apua mutta eivät saa sitä. Tavoitteena on löytää ne vanhukset, jotka ovat jääneet palvelujen ulkopuolelle ja tarjota heille apua sekä luoda yhteyksiä muihin ihmisiin ja palveluihin. Miten etsivä vanhustyö toteutetaan? Etsivän vanhustyön tekijöillä tulee olla hyvä tuntemus ympäröivästä yhteisöstä ja sen ikääntyneistä asukkaista. He voivat esimerkiksi tehdä yhteistyötä paikallisten järjestöjen, seurakuntien ja terveyskeskusten kanssa saadakseen tietoa haavoittuvassa asemassa olevista vanhuksista. Etsivä vanhustyö alkaa usein koti- ja lähikäynneillä, joissa pyritään luomaan luottamuksellinen suhde vanhukseen. Tämä mahdollistaa sen, että vanhus voi avoimesti kertoa omist

Iäkkäiden ja lasten välinen vuorovaikutus

Kuva
  Iäkkäiden ja lasten välinen vuorovaikutus Vanhusten ja lasten välillä voi olla erityinen yhteys, joka muodostaa arvokkaan osan molempien elämää . Vuorovaikutus on avain rikastuttavaan elämään. Iäkkäät ihmiset ovat eläneet pitkän elämän, johon mahtuu monenlaisia kokemuksia, tarinoita ja oppitunteja. Heillä on valtava määrä viisautta ja tietoa jaettavanaan. Lapset puolestaan ovat uteliaita ja avoimia maailmalle. Näiden kahden sukupolven kohtaaminen mahdollistaa tiedon ja kokemusten siirtymisen eteenpäin ja luo ainutlaatuisia hetkiä, jotka jäävät mieleen ikuisiksi ajoiksi. Molemminpuolinen vuorovaikutus ja ilo Iäkkäiden ja lasten välinen vuorovaikutus on erityisen merkityksellistä lapsen kehitykselle. Se antaa lapsille mahdollisuuden oppia uusia taitoja ja arvoja, joita voi olla vaikea opettaa pelkästään koulun penkillä. Isovanhemmat tai muut iäkkäät sukulaiset voivat tarjota lapsille emotionaalista tukea, lohtua ja turvaa. Toisaalta iäkkäät ihmiset saavat lasten seurasta paljo

Tiedätkö keitä taloyhtiössäsi tai asumisyhteisössäsi asuu?

Kuva
  Tiedätkö keitä taloyhtiössäsi tai asumisyhteisössäsi asuu? Nykyajan yhteiskunnassa näyttää siltä, että naapuruuden yhteisöllisyys on heikentynyt huomattavasti. Monilla alueilla iäkkäät ihmiset jäävät yksin. Tämä herättää kysymyksen siitä, miksi ihmiset nykyään eivät välitä naapureistaan. Helppo vastaus asiaan on modernin elämäntyylin hektisyys. Ihmiset ovat kiireisiä työn, perhe-elämän ja muiden velvollisuuksien kanssa. Aikataulujen täyttyessä ei jää aikaa tai energiaa välittää naapureista, erityisesti vanhuksista, jotka saattavat tarvita enemmän huomiota ja apua. Toinen merkittävä tekijä on teknologian kehitys. Digitaalisen aikakauden myötä ihmisten sosiaaliset suhteet ovat muuttuneet. Monet viettävät enemmän aikaa älypuhelinten ja tietokoneiden äärellä kuin vuorovaikutuksessa kasvotusten naapuriensa kanssa. Tämä etäisyys voi luoda tuntemattomuutta naapurien välille ja vähentää halua auttaa toisiaan. Kolmanneksi kulttuurissamme painotetaan liikaa oman edun tavoittelua ja henk

Sairaus ja yksinäisyys

Kuva
Sairaus ja yksinäisyys Yhä useammat iäkkäät ovat yksinäisiä. Eräs lähimmäiseni on monisairas yksinäinen syöpäpotilas jonka syöpä on uusiutunut. Yksin hän kuunteli huonot uutiset ja yksin meni niiden kanssa kotiinsa. Miten me lähimmäiset voisimme auttaa ja tarjota apua yksinäisyyteen, fyysiseen sekä psyykkiseen kuormitukseen? Yksinkertaisesti olemalla läsnä ja tarjoamalla käytännön apua. Verkosto potilaan auttamiseen kannattaisi aina luoda. Miten verkosto voisi toimia? Verkoston luominen Terveyden ja sosiaalitoimen ammattilaisten, omaisten naapureiden ja vapaaehtoisten tulisi yhdessä muodostaa verkosto, joka tarjoaa henkilökohtaista tukea. Tällainen verkosto voi auttaa esimerkiksi kodinhoidossa, ruoanlaitossa, lääkkeiden hankkimisessa ja kuljetuksissa lääkärin tapaamisiin. Psykososiaalinen tuki Monisairaat syöpäpotilaat tarvitsevat vahvaa psykososiaalista tukea. Tämä voi sisältää keskustelua, vertaistukea, psykologista ja hengellistä apua. Terveydenhuollon ammattilais

Elämän iloa ja harrastuksia hauraalle ja heikolle vanhukselle tuen avulla

Kuva
  Elämän iloa ja harrastuksia hauraalle ja heikolle vanhukselle tuen avulla Hauraus ja fyysinen heikkous eivät saisi olla esteitä nauttia elämästä ja harjoittaa mielenkiintoisia harrastuksia. Monet vanhukset kokevat, että ikääntyminen tuo mukanaan rajoituksia ja luopumista. Hauraus ja korkea ikä ei saa tarkoittaa sitä, että harrastukset ja aktiivinen elämä olisivat lopullisesti menneet. Tuella ja sopeutetuilla aktiviteeteilla vanhukset voivat löytää iloa ja merkitystä elämäänsä, ylläpitää henkistä hyvinvointiaan sekä pysyä osallistuvina. Kirjallisuus ja vanhukset Kirjoista voi nauttia aina! Vaikka näkö- tai kognitiiviset ja fyysiset rajoitukset saattavat hankaloittaa perinteisen kirjan lukemista, äänikirjojen ansiosta vanhuksetkin voivat edelleen nauttia tarinoista ja kirjallisuudesta. Äänikirjat stimuloivat mieltä. Sosiaalinen kanssakäyminen ja yhteisölliset aktiviteetit ovat erittäin tärkeitä kaikille vanhuksille. Jos käyt lähipiirisi vanhuksen luona, lue hänelle kirjaa tai

SALAKAVALA IKÄSYRJINTÄ

Kuva
  SALAKAVALA IKÄSYRJINTÄ Nyky-yhteiskunnassa ikäsyrjintä on valitettavan yleinen ongelma. Ikääntyvät ihmiset joutuvat kohtaamaan monia haasteita ja esteitä arjessaan. Ikäsyrjintä vaikuttaa kielteisesti iäkkäiden ihmisten elämään ja aiheuttaa heille epäoikeudenmukaisuutta. Kulttuurinen asenne vahvistaa syrjintää Ikäsyrjinnän juuret juontavat syvälle kulttuuriseen asenteeseen, joka näkee ikääntymisen usein negatiivisena ilmiönä. Ikääntyvät ihmiset saatetaan leimata heikkoina, kuormittavina tai vanhentuneina, mikä johtaa ennakkoluuloihin ja syrjiviin asenteisiin. Tämän seurauksena monet iäkkäät ihmiset kokevat tulleensa syrjityiksi työelämässä, terveydenhuollossa, asumisessa ja yleisessä palveluissa. Työelämässä ikäsyrjintä on erityisen näkyvää. Vaikka iäkkäillä ihmisillä olisi vankkaa kokemusta, asiantuntemusta ja ammattitaitoa, he saattavat silti jäädä työttömiksi tai kohdata vaikeuksia työllistyä. Terveydenhuollossa ikäsyrjintä näkyy esimerkiksi hoidon laiminlyöntinä tai v