KUKA PÄÄTTÄÄ TERVEYDENHUOLLON SAATAVUUDESTA?

 


KUKA PÄÄTTÄÄ TERVEYDENHUOLLON SAATAVUUDESTA?


Terveydenhuollon saatavuus tarkoittaa sitä, miten hyvin palvelut ovat asiakkaiden ulottuvilla ja vastaavat heidän tarpeitaan. Terveydenhuollon saatavuuteen vaikuttavat monet tekijät, kuten palvelujen määrä, laatu, sijainti, hinta, aukioloajat, jonotusajat, tiedotus, asiakaspalvelu ja esteettömyys.

Päättävätkö poliitikot terveydenhuollon saatavuudesta, koska he ovat aluevaltuustoissa vastuussa palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta? Miksi he eivät toimi vastuullisesti? He voivat myös vaikuttaa siihen, mitä palveluja tarjotaan, kenelle, missä ja millä ehdoilla. Mutta poliitikot hyväksyvät terveydenhoidon/sairaanhoidon/hoivan säästöt. Onko bensan hinnasta ja verotuksen keventämisestä  tärkeämpi keskustella kuin terveyden- ja vanhustenhoidosta? 

Poliitikkojen tehtävä olisi luoda edellytykset ja resurssit terveydenhuollon ammattilaisten ja asiakkaiden hoidon saannilla- toiminnalle. Poliitikot eivät ole välttämättä päteviä ja puolueettomia päättämään terveydenhuollon kysymyksistä, vaan heidän pitäisi kuunnella ja arvostaa asiantuntijoiden, työntekijöiden ja potilaiden näkemyksiä ja kokemuksia. Arvojen pitäisi muuttua.

Terveydenhuollon saatavuuden parantamiseksi hyvinvointialueiden johdon pitäisi tehdä erilaisia päätöksiä, kuten lisätä palvelujen tarjontaa.


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Keneltä voimme peräänkuuluttaa vastuullisuutta hoidon saamiseksi?

Onko digitaalisista ratkaisuista hyötyä vanhustenhoidossa?

Mielen hyvinvointia